Uvjeti koristenja

UVJETI KORIŠTENJA


Dobrodošli na stranice servisa za besplatno slanje SMS poruka. SMSaj.com.hr omogucuje vam koristenje SMS usluge koje je podložno nize navedenim Uvjetima korištenja.


Uvjeti korištenja

1.1. Korisnik koristi SMS uslugu isključivo na svoj rizik. SMSaj.com.hr ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi korištenjem SMS usluge.

1.2. SMSaj.com.hr SMS usluge naslanja se na Internet kao internacionalnu računalnu mrežu koju SMSaj.com.hr direktno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa koje direktno ne kontrolira.

1.3. SMSaj.com.hr SMS usluga omogućava slanje SMS poruka, pri čemu se jedna SMS poruka može istovremeno poslati na jednog primatelja.

1.4. SMSaj.com.hr SMS usluga dostupna je svim korisnicima, tj. korisnicima koji posjete web stranicu www.smsaj.com.hr.

1.5. Usluga SMSaj.com.hr SMS nije namijenjena za slanje promotivnih SMS poruka, tj. poruka koje se mogu tretirati kao neželjene poruke, stoga će se svako slanje istih smatrati zlouporabom ove Usluge u kojem slučaju SMSaj.com.hr zadržava pravo onemoguciti korisniku daljnje korištenje iste.

1.6. SMSaj.com.hr neće snositi odgovornost u slučaju da pojedine SMS poruka poslane putem SMSaj.com.hr SMS usluge ne stignu primatelju i/ili stignu kasnije od očekivanog neovisno o razlogu istog.

1.7. SMSaj.com.hr zadržava pravo nadogradnje SMS usluge s ciljem poboljšanja iste te dodavanja novih funkcionalnosti. SMSaj.com.hr ne garantira da će sve funkcionalnosti SMS usluge izvršenim poboljšanjima biti dostupne.

1.8. SMSaj.com.hr zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web stranice www.smsaj.com.hr ili na drugi prikladan način.


Privatnost

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

SMSaj.com.hr servis poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Podatke iz registracije, te ostale podatke o korisniku, SMSaj.com.hr neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

SMSaj.com.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja SMS usluge. Ove podatke SMSaj.com.hr koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao uslugu i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.


Autorska prava

SMSaj.com.hr polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava SMSaj.com.hr servisa i podložno je tužbi.


Izmjene uvjeta korištenja

Servis SMSaj.com.hr zadržava pravo izmjene ovih uvjeta koristenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.


Zadnja izmjena:
petak, 15. studenoga 2013. u 21:28